Andělská Hora
Andělská Hora

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice


Významnou architektonickou památkou Andělské Hora je barokní hřbitov s poutním a později hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice, položený stranou městečka. Vznikly v letech podle návrhu architekta G. B. Alliprandiho v letech 1692-1712, na místě původní dřevěné mariánské kaple. Zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici využil G. B. Alliprandi k originálnímu řešení, kdy symbolicky vyjádřil trojjedinost Boží na principu rovnostranného trojúhelníku, tvořícího základ půdorysu jak hřbitova, tak vlastního kostela.
Oprava, adaptace a revitalizace kostela Nejsvětější Trojice. V letech 2004 až 2005 proběhla nákladná a rozsáhlá rekonstrukce pod dohledem Národního ústavu Plzeň a za finanční podpory (dotace) získané od Ministerstva kultury ČR ve výši 23 mil.Kč. Společenským přínosem celé akce byla jak záchrana architektonické kulturní památky, tak zvýšení a zkvalitnění kulturního vyžití v obci širokém okolí. V neposlední řadě došlo k posílení cestovního ruchu a vytvoření nových pracovních míst. Jednalo se o kompletní rozsáhlou rekonstrukci, velmi náročnou, vzhledem k velké devastaci celého objektu, která se projevovala zejména v naprosté absenci mobiliáře, statickými poruchami v ohradním zdivu, porušenou nosností krovu a silným pronikáním zemní vlhkosti. Pro záchranu bylo nutné okamžité zahájení sanačních prací.