Obecní úřad Andělská Hora

Andělská Hora 18

364 71 p. Bochov

IČ:00573175,nejsme plátci DPH

ID datové schrány:tjtb453

tel.číslo: 731 681 187

podatelna@andelskahora.cz

 

 

Obec Andělská Hora - oficiální stránky

Propagujte i svojí stránku

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Rozklikávací rozpočet

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatky

Obecní úřad Andělská Hora při své činnosti vybírá poplatky stanovené rozhodnutím samosprávy, tzn. Zastupitelstvem obce na základě zákonného zmocnění (například zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), jedná se o poplatky uvedené v tabulce č. 1.

 

Poplatky lze uhradit v kanceláři Obecního úřadu - Andělská Hora 18 nebo na bankovní účet obce vedený u ČSOB a.s. - 280026394/0300. 
 

 Tabulka č. 1

Poplatek Uložen právním předpisem Název poplatku Výše poplatku Splatnost poplatku
Poplatek ze psů  

a) poplatek za psa

b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) Poplatek za za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu   

d) Poplatek za za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,

a) 100,-Kč/pes/rok

b) 100,- Kč/pes/rok

c) 50,- Kč/pes/rok

d) 200,- Kč/pes/rok

31.03.každého kalendářního roku
         

 

Dále Obecní úřad Andělská Hora při své činnosti vybírá poplatky vyplývající z výkonu státní správy v přenesené působnosti, svěřené úřadu zákonem (například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) v platném znění, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění), jedná se o poplatky uvedené v tabulce č. 2.

 

Tabulka č. 2

  Poplatek           Výše polatku
1. Ohlášení změny trvalého pobytu 50,- Kč
2. Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100,- Kč za první 50,- Kč za každou další stránku
3. Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výstupu z úředních spisů 30,- Kč za každou i započatou stránku
4. Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka
5. Vystavení výpisu z rejstříku trestů
 
100,- Kč za každou započatou stránku
 
6. Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické nebo listinné podoby
 
100,- Kč za každou započatou stránku