Andělská Hora
Andělská Hora

Rekonstrukce bývalé tělocvičny 2016-2018

2018

V letošním roce byly finanční prostředky včetně dotace 202.000,- Kč od Karlovarského kraje použity na dokončení opravy vnitřních omítek, vymalování, položení podlahové krytiny, výměnu dvoukřídlých vchodových dveří včetně zárubní. Dále byly ošetřeny podlahové trámy a položena nová podlahová konstrukce. Prostor je nyní plně vyhovující a lze ho využívat veřejností pro sportovní a společenské aktvity. Na základě doporučení statika lze prostro zatížit maximálně 40 dospělými osobami.   

Celkové náklady 457.000,- Kč.

 

2016

V letošním roce 2016 byla započata rekonstrukce bývalé tělocvičny v budově obecního úřadu. Jedná se o místnost, která bude využívána k pohybovým a společenským aktivitám. Místnost byla v havarijním stavu. Celková odhadovaná částka rekonstrukce je ve výši 600.000,-Kč. V letošním roce se nám podařilo získat dotaci od Karlovarského kraje ve výši 140.000,-Kč. Celková částka oprav v roce 2016 byla ve výši 308.000,-Kč. Podařilo se opravit strop, zdi a provést kompletní elektroinstalaci včetně svítidel. Při odkrytí podlahy byl zjištěn havarijní stav nosných trámů. V současné době se problém řeší se statikem. 

 

logo KK

 

logo