Andělská Hora
Andělská Hora

Odpady

Komunální odpad

Odvoz komunálního odpadu lze domluvit na obecním úřadě Andělská Hora podpisem Smlouvy o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů a využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů zavedeného obcí. Svoz odpadu zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svoz probíhá každý týden, vždy ve čtvrtek.

 

Platné ceny za nakládáním s komunálním odpadem směsným 

 splatnost do 30.06. každého roku

 

Ceny rok  2019

Název nádoby Četnost Cena v Kč
110 l / 120 l 1x týdně 2.660,-
  1 x 14 dní 1.780,-
  kombinovaný svoz 2.230,-
  1 x měsíčně 660,-
240 l 1 x týdně 5.320,-
240 l 1 x 14 dní 2.660,-
Pytel 120 l dle potřeby 150,-

 

 

Ceny rok  2018

Název nádoby Četnost Cena v Kč
110 l / 120 l 1x týdně 2.420,-
  1 x 14 dní 1.620,-
  kombinovaný svoz 2.020,-
  1 x měsíčně 600,-
240 l 1 x týdně 4.830,-
240 l 1 x 14 dní 2.420,-
Pytel 120 l dle potřeby 130,-

 

č.účtu: 280026394/0300 (VS číslo popisné/evidenční)

 

Bioodpad ze zahrad a údržby zeleně za rok 2015 činil 25t.

Směsný komunální odpad za rok 2015 činil 35t.

 

 

 Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Nebezpečný odpad (pneumatiky, barvy, oleje apod.) a elektroodpad (lednice, televizorym kopírky, tiskárny, monitory atd.) lze zdarma po celý rok odevzdat (pouze občané trvale hlášení). V případě zájmu o tuto službu volejte na tel. č. 731 681 187 (kancelář OÚ). Každý je povinen si odpad dopravit na místo. Obec zajišťuje svoz pouze v nejnutnějších případech.  

 

Bioodpad

Hnědé kontejnery na bioodpad budou přistavěny od 1.4. do 31.10.

Apelujme na všechny, kteří tento odpad vozí na veřejně přístupná místa a vytváří v obci černé skládky. Jak by se Vám zapáchající odpad líbil na zahrádce? Náklady na odstraňování černých skládek jsou hrazeny z rozpočtu obce a všichni občané tak přicházejí o finanční prostředky, které by bylo možné vydat za mnohem prospěšnější věci. 

 

Sběr baterií a drobného elektra

E-box je umístěn na chodbě obecního úřadu.

Do e-boxu patří:

  • veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek)
  • např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další
  • baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem

 

Sběr plechovek

Nádoba na plechovky je umístěna u obecního úřadu.

Do nádoby patří:

  • Prázdné plechovky od nápojů
  • prázdné a vymyté plechovky od nápojů
  • malé kovové předměty

Do nádoby nepatří:

  • plechovky ze zbytky jídla
  • plechovky od barev (nebezpečné odpady)
  • ostatní tříděné odpady
  • složky komunálního odpadu

 

Jak třídit odpady

 Obec Andělská Hora spolupracuje s firmou EKO-KOM a.s., která podporuje třídění odpadu (sklo, plasty, papír) v případě, že je zajištěno jeho další využití:

• Jak třídíme SKLO: do kontejneru označeného nápisem sklo, má zelenou barvu lze vhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulkové sklo. Do kontejneru nepatří autoskla, zrcadla, skla s dráty, porcelán ani keramika.


• Jak třídíme PLASTY: do kontejneru označeného nápisem plasty, má žlutou barvu patří kelímky od jogurtů a másel, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, lahve od oleje, aviváží, jaru, PET láhve od nápojů (prosíme sešlápnuté). Do kontejneru nevhazujte obaly znečištěné oleji, zbytky potravin, chemikáliemi, plastové potrubí linolea a novodurové trubky.


• Jak třídíme PAPÍR: do kontejneru označeného nápisem papír, má modrou barvu můžeme vhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Nádoby na tříděný sběr odpadu jsou barevné plastové nádoby o objemu 1,4 m3. Na sběr papíru se používají modré nádoby, na sběr skla zelené a na plasty žluté. Co můžete a naopak nesmíte do nádob na třídění odpadů odhodit vám napoví následující návody – nálepky na kontejnery (po kliknutí se obrázky zvětší). Více se o třídění odpadu dozvíte na specializovaných stránkách Jak třídit odkaz -  zde

 

Množství odpadu, které obec vytřídila v roce 2016 a předala k využití je 12,832 tuny, za to obdržela od EKO-KOMu 52.816,50 Kč.

 

Množství odpadu, které obec vytřídila v roce 2015 a předala k využití je 11.437 tuny, za to obdržela od EKO-KOMu 46.369,50 Kč.

 

Množství odpadu, které obec vytřídila v roce 2014 a předala k využití je 12,729 tuny, za to obdržela od EKO-KOMu 49.846,- Kč.

 

Množství odpadu, které obec vytřídila v roce 2013 a předala k využití je 13.655 tuny, za to obdržela od EKO-KOMu 50.614,- Kč.

 

Množství odpadu, které obec vytřídila v roce 2012 a předala k využití je 11,995 tuny, za to obdržela od EKO-KOMu 39.993,- Kč.

 

 

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Informace e-mailem

Novinky e-mailem