Obecní úřad Andělská Hora

Andělská Hora 18

364 71 p. Bochov

IČ:00573175,nejsme plátci DPH

ID datové schrány:tjtb453

tel.číslo: 731 681 187

podatelna@andelskahora.cz

 

 

Obec Andělská Hora - oficiální stránky

Propagujte i svojí stránku

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Rozklikávací rozpočet

Obsah

Dubová alej 

V rámci projektu je v obci Andělská Hora podél místní komunikace mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a chatovou kolonií u Andělského rybníka navržena doprovodná linie výsadby stromů (alej). V rámci projektu byla podél obslužné cesty provedena vizuální prohlídka s popisem stávající zeleně. Horní úsek aleje mezi hřbitovem a místní vodotečí je na kulturních loukách zcela bez náletů dřevin. Podél potoka až k hrázi rybníka jsou místy vzrostlé stromy (vrba jíva, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, olše lepkavá, jasan ztepilý, růže, bez černý, ostružiník maliník a také trnovník akát. U hřiště byla zjištěna výsadba mladých lip.

Plánovaná výsadba alejových stromů byla navržena podél stávající asfaltové obslužné komunikace odbočující ze silnice I/6 do chatové kolonie „U Andělského rybníka“ a propojí chatovou kolonii a přírodní zeleň se sídelní zelení. 

Hlavním záměrem navrhovaných vegetačních úprav je vhodné doplnění zeleně ke stávající obslužné komunikaci. Podél severního až severozápadního okraje cesty, kde to umožní prostorové parametry, je navržena výsadba souvislého jednořadého stromořadí, které budou tvořit alejové listnaté stromy. Na protější straně cesty není možné alej vysadit z důvodu vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.  Skladba navrhované výsadby zeleně byla navržena v souladu s využitím navazujících ploch dle nového územního plánu obce.

Výsadba 36 ks dubu letního (Quercus robur)

Obec zažádala o příspěvek Nadaci ČEZ. Podařilo se získat částku ve výši 90tis.Kč.

Celkové náklady akce cca 150 tis. Kč.

Realizace proběhla 12.05.2016.

 

 

Stránka

  • 1

před výsadbou

před výsadbou

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1