Andělská Hora
Andělská Hora

Sdružení A. Hora, o. s.

Sdružení A. Hora. o. s.

Kdo jsme, aneb něco málo o nás

Sdružení A. Hora, o. s. je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na obnově a údržbě kulturního dědictví na Karlovarsku, a to zejména památek, jež nepovažují plné ochrany státu. Sdružení vzniklo registrací provedenou MV ČR.
Orgány sdružení tvoří  valná hromada, výbor a předseda.
Jinak jsme skupina dobrých přátel, které pojí láska k místní historii a zdejší kultuře. Před lety jsme se rozhodli naše společné zájmy realizovat při pořádání kulturně-společenských akcí, které jsou v úzkém vztahu k obci Andělská Hora a jejímu blízkému okolí. V této činnosti chceme nadále pokračovat a realizovat tak naše představy o „uvědomělé“ společnosti.


Naše obecně-prospěšná činnost

V průběhu našich aktivit jsme již stihli realizovat několik drobných oprav místních kulturních památek, kterými jsou např. „navrácení“ sošky sv. Floriána do niky v RD č. p. 17, osazení pamětní desky k místnímu dubu, jež byl zasazen na počest básníka Johanna Christopha Friedricha von Schillera na Andělské Hoře, vysazení památného keltského dubu a oslavy svátku Beltaine, výstavba poutní kapličky včetně jejího vysvěcení, zhotovení a osazení ochranného kříže. Velkou akcí byla záchrana a restaurování sochy Jana Nepomuckého (socha byla v dezolátním stavu nalezena poblíž kostela ve Svatoboru),  která je nyní umístěna před kostelem v A. Hoře. V neposlední řadě je našim úspěchem oprava a vysvěcení kapličky v zaniklé osadě Stichlův mlýn. A v roce 2012  jsme dokončili generální opravu kapličky v osadě Hřivínov.  Za přispění obce Andělská Hora byla také obnovena původní cesta do Stichlova mlýna, okolo níž jsme vysadili 27  stromků třešní. Pravidelně pořádáme adventní setkání v kostele sv. Michala v Andělské Hoře.


Více informací na http://www.andelskahora-os.cz
 

Stránka

  • 1

Informační tabule - náměstí

Informační tabule - náměstí

Obnova cesty do Stichlova mlýna

Obnova cesty do Stichlova mlýna

Rekonstrukce a osazení sochy sv. Jana Nepomuckého

Rekonstrukce a osazení sochy sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Panny Marie před a po rekonstrukci

Kaple sv. Panny Marie před a po rekonstrukci

Rekonstrukce kapličky sv. Panny Marie ve Stichlově mlýně

Rekonstrukce kapličky sv. Panny Marie ve Stichlově mlýně

Adventní koncert

Adventní koncert

Vysazení třešňové aleje

Vysazení třešňové aleje

Svěcení kapličky sv. Ludmily

Svěcení kapličky sv. Ludmily

Obnova kapličky sv. Ludmily

Obnova kapličky sv. Ludmily


Stránka

  • 1

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet