Andělská Hora
Andělská Hora

VSOZČ

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Zásobování pitnou vodou

V obci je funkční vodovodní systém v hodnotě cca 19 mil. Kč, vybudovaný již po osamostatnění z finančních prostředků obce a ze zapůjčených finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Obec vstoupila s tímto majetkem do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Hlavním důvodem bylo zajištění provozu a údržby vodovodu. Provozovatelem je v současné době společnost VaK Karlovy Vary. Voda je přivedena z Olšových Vrat a čerpána do vodojemu na Andělské Hoře. Pro chatové osady tento vodovodní systém zatím vybudován není.