Obecní úřad Andělská Hora

Andělská Hora 18

364 71 p. Bochov

IČ:00573175,nejsme plátci DPH

ID datové schrány:tjtb453

tel.číslo: 731 681 187

podatelna@andelskahora.cz

 

 

Obec Andělská Hora - oficiální stránky

Propagujte i svojí stránku

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Rozklikávací rozpočet

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Program 31. veřejného jednání zastupitelstva obce A. Hora 21.3.2018

Program ke stažení - zde

Program

 

31. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora

 

Obecní úřad Andělská Hora v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora.

 

Místo konání:            Obecní úřad Andělská Hora

Doba konání:             21. 3. 2018 od 18:00 hodin

 

Navržený

program:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 1. Zpráva starostky
 2. Rozpočtové opatření 1/2018
 3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace NK Andělská Hora z.s.
 4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace ZO ČSCH Andělská Hora
 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace Sdružení A. Hora z.s.
 6. Prodej pozemku p.č. 1463 (před komplexní pozemkovou úpravou p. č. 157) o výměře 84 m2 (orná půda) v k.ú. Andělská Hora
 7. Prodej pozemku p.č. 1657/2 o výměře 506 m2 (trvalý travní porost), p.č. 1658 o výměře 39 m2 (ostatní plocha), p.č. 1659 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Andělská Hora
 8. Směnná smlouva jejímž předmětem je směna pozemků p.č.187/4 o výměře 94 m2 (zahrada) a pozemku p.č. 464/3 o výměře 94 m2 (orná půda)
 9. Návrh změn nájemní smlouvy na anténní vysílač na čp. 18 (budova OÚ)
 10. Žádost o poskytnutí dotace na opravu tělocvičny v budově OÚ

Bc. Miloslava Křimská

           starostka obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 3. 2018

Ing. Bc. Simona Valvodová

Sejmuto z úřední desky dne: 21. 3. 2018

Ing. Bc. Simona Valvodová

Vyvěšeno: 13. 3. 2018

Datum sejmutí: 29. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět