Obecní úřad Andělská Hora

Andělská Hora 18

364 71 p. Bochov

IČ:00573175,nejsme plátci DPH

ID datové schrány:tjtb453

tel.číslo: 731 681 187

podatelna@andelskahora.cz

 

 

Obec Andělská Hora - oficiální stránky

Propagujte i svojí stránku

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Rozklikávací rozpočet

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Oznámení ke stažení - zde

OZNÁMENÍ

o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Andělská Hora podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

oznamuje

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary (dále jen „katastrální úřad") č.j. RO-1/2018-403-1, že v katastrálním území Andělská Hora obce Andělská

Hora bude dne 19.3.2018 zahájena

revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do 27.9.2018.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost

  1. zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
  2. ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
  3. na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné kdykoli po telefonické domluvě.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměrłctví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví"), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měrłckých značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.


Oznámení vyvěšeno dne:  28.2.2018                                                                        Oznámení bude sňato dne: 30.9.2018

Za správnost vyhotovení: Písaříková

 

 

Vyvěšeno: 28. 2. 2018

Datum sejmutí: 30. 9. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět